tak pracuję

Cennik

Strona WWW

Cena zawiera:

 1. Opracowanie projektu graficznego:
  • opracowanie projektu graficznego w formie pliku graficznego,
  • wprowadzenie zgłoszonych uwag (3 tury zmian).
 2. Skład strony:
  • prace programistyczne na podstawie zaakceptowanego projektu graficznego.
 3. Testy:
  • szybkość ładowania się strony,
  • zgodność z popularnymi przeglądarkami,
  • funkcjonalność strony na urządzeniach mobilnych.
 4. Konsultacje telefoniczne lub via skype - 2 godziny

Co otrzymasz w tej cenie:

 • stronę responsywną, czyli dostosowaną do przeglądania na urządzeniach mobilnych,
 • stronę zawierającą do 5 zakładek,
 • indywidualny projekt graficzny,
 • domenę i utrzymanie strony na serwerze przez pierwszy rok.

Osobnej wycenie podlega:

 • system do zapisów online,
 • kalendarz online,
 • system do wysyłania newsletterów.

Koszt netto: 1800 zł

cennik

cennik

Teksty na stronę

Wariant 1: korekta

 • zredagowanie/korekta otrzymanych materiałów. Wyodrębnienie tytułów i nagłówków,
 • korekta stylistyczna.

Koszt netto: 20 zł/1500 znaków ze spacjami


Wariant 2: wspólne przygotowanie treści na stronę

 • stała współpraca w trakcie tworzenia tekstów,
 • bieżące uwagi do nadsyłanych materiałów,
 • podpowiadanie lepszych rozwiązań.

Koszt netto: 35 zł/1500 znaków ze spacjami


Wariant 3: Przygotowanie treści

 • kompletne przygotowanie tekstów na stronę na podstawie otrzymanych materiałów.

Koszt netto: 70 zł/1500 znaków ze spacjami


Identyfikacja wizualna

Logo:

Opracowanie projektu graficznego logotypu (do dwóch propozycji) wraz z wprowadzaniem poprawek (3 tury zmian).


Koszt netto: 350 zł

Wizytówka:

Opracowanie projektu graficznego wraz z poprawkami (3 tury zmian).


Koszt netto: 190 zł

Ulotka – wersja podstawowa dwustronna

 • przygotowanie projektu graficznego wraz z poprawkami (3 tury zmian),
 • opracowanie treści na ulotkę,
 • przygotowanie do druku i kontakt z drukarnią.

Koszt netto: 270 zł


Pakiet (logo + wizytówka + ulotka) 704 zł (-15%)

cennik